Leśna ścieżka wokół Fortu IV Twierdza Osowiec

Leśna ścieżka wokół Fortu IV Twierdza Osowiec swój start zaczyna przy Carskiej drodze, 4 km od skrzyżowania z drogą nr 65. Ścieżka ma długość 4,6 km. Prowadzi ciekawą trasą historyczną, jej główną atrakcją są pozostałości wybudowanej (w latach 1882 – 1914) przez cara Mikołaja II twierdzy Osowiec, mającej bronić zachodnich przyczółków jego imperium. Warto zatrzymać się podczas marszu czy biegu, by obejrzeć Fort IV, z zachowaną prochownią. Z wielu obiektów fortecznych zostały tu ruiny, większość wysadzili w powietrze wycofujący się w 1915 r. Rosjanie. Pozostałości fortyfikacji są porośnięte specyficzną dla takich miejsc, rzadką roślinnością, podobną do roślinności górskiej. Wewnątrz ruin tworzą się nacieki wapienne, podobnie jak w jaskiniach. Ścieżka oferuje nostalgiczne widoki nad fosą fortu, oraz we wschodniej części – widoki na dolinę Biebrzy. Na przeważającej części przebiegu trasy dominuje krajobraz borów sosnowych.

Mapa - Leśna ścieżka wokół Fortu IV twierdzy Osowiec

Mapa - Leśna ścieżka wokół Fortu IV Twierdza Osowiec