Ścieżka edukacyjna Czerwone Bagno

Ścieżka edukacyjna Czerwone Bagno, znajduje się w odległości 4,3km od leśniczówki Grzędy. Ścieżka prowadzi drewnianą kładką i po 1000m dociera do platformy widokowej z panoramą Czerwonego Bagna. Powrót tą samą drogą.

Ścieżka prowadzi drewnianą kładką i po 700m dociera do platformy widokowej z panoramą Czerwonego Bagna. W trakcie spaceru można zapoznać się z budową i charakterystyczną roślinnością boru bagiennego. Przy wejściu na ścieżkę, po lewej stronie stoi stara, uschnięta sosna - tzw. "święta sosna", na której dawni mieszkańcy Grzęd zawiesili kapliczkę, jako wotum dziękczynne za uczynione cuda. Warto zwrócić uwagę na dużą ilość świerkowych siewek i podrostu (młodych drzewek). Jest to proces naturalnego odnawiania się świerka i następowania po sobie kolejnych generacji lasu.

Zaraz po wejściu na kładkę, po obu jej stronach rośnie bór bagienny, który dalej przechodzi w formę boru wilgotnego (opis na tablicach przy kładce). Wzdłuż ścieżki obok dominującej sosny rośnie typowa dla tego zbiorowiska brzoza omszona (Betula pubescens). Łatwo odróżnić ją od brzozy brodawkowatej po delikatnym włoskowym nalocie na liściach i pędach, wyczuwalnym w dotyku.

W warstwie runa i ściółki wyróżniają się duże krzewinki: borówka bagienna (Vaccinum uliginosum) (tzw. pijanica lub łochynia) oraz bagno zwyczajne (Ledum palustre). Kolejnym gatunkiem charakterystycznym dla boru bagiennego jest rosnąca w kępach wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum). Ta zakwitająca wczesną wiosną trawa, w czerwcu wykształca białe, puszyste owocostany.

Mchy torfowce (Sphagnum) to kolejny charakterystyczny element tego zbiorowiska. Torfowce są głównym składnikiem zalegającego w podłożu torfu. Małą domieszkę stanowią martwe części innych roślin, owadów czy resztki rozkładającego się drewna. Na zwartym kobiercu torfowców znaleźć można jeszcze dwie inne interesujące rośliny - żurawinę błotną (Vaccinum oxycoccus) i rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundufolia). Ścieżka edukacyjna kończy się platformą widokową z panoramą Czerwonego Bagna.

Galeria zdjęć - Ścieżka edukacyjna - Czerwone Bagno