Ceny biletów wstępu na szlaki wodne i piesze oraz licencji wędkarskich.

Szlaki lądowe

Bilet jednodniowy normalny 10 zł/osoba
Bilet jednodniowy ulgowy 5 zł/osoba

Szlaki wodne i szlak podwodny

Bilet jednodniowy normalny 10 zł/osoba
Bilet jednodniowy ulgowy 5 zł/osoba

Licencje wędkarskie

Licencja roczna (na połów ryb z łodzi i brzegu) 180zł
Licencja roczna (na połów ryb z brzegu) 160zł
Licencja na 14 dni (na połów ryb z łodzi i brzegu) 75zł
Licencja weekendowa (na połów ryb z łodzi i brzegu) 40zł
Licencja na 1 dzień (na połów ryb z łodzi i brzegu) 18zł

Informacje dodatkowe

Turyści na podstawie ważnej karty wstępu na spływ na szlakach wodnych prowadzących przez Park, uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.
Dzieci do lat 7 nie płacą za wstęp do Biebrzańskiego PN.
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (KDR) zwolnione są z zakupu biletów wstępu do BbPN. Wymagany jest  dokument potwierdzający członkostwo.
Bonifikata za zwrot wypełnionego rejestru połowu ryb z roku poprzedniego, przy zakupie licencji rocznej wynosi 10 zł (przy rejestrze połowu zwróconym do 30 czerwca bieżącego roku).
Licencja weekendowa obejmuje tylko następujące dni (piątek, sobota, niedziela).
KDR nie zwalnia z wykupienia licencji wędkarskich, o ile ktoś chce wędkować na Biebrzy.
Z obowiązku wykupienia licencji zwolnione są osoby, które w danym roku kalendarzowym przekroczą wiek 7o lat. W trakcie połowu zobowiązane są one do posiadania przy sobie dowodu osobistego oraz karty wędkarskiej i okazania ich pracownikom Służby Parku lub Straży Parku Narodowego.

Wszystkie powyższe ceny są cenami brutto.
Ostatnia aktualizacja cennika 21/01/2024