Ścieżka przyrodnicza - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo

Ścieżka przyrodnicza - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo przebiega pomiędzy Wyspą Szuszalewską i Wyspą Jałowską. Położona jest na północny zachód od drogi Dąbrowa Białostocka - Lipsk. Aby dotrzeć do ścieżki najlepiej jest dojechać własnym środkiem transportu do wieży widokowej na Wyspie Jałowskiej, oddalonej około 4 km od miejscowości Lipsk, lub do wieży widokowej na Wyspie Szuszalewskiej usytuowanej około 7 km od miejscowości Dąbrowa Białostocka. Ścieżka przyrodnicza - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo ma długość 2,5 km.

Przebieg ścieżki przyrodniczej - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo

Ścieżka prawie w całości położona jest w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Stąd też należy pamiętać o obowiązujących zasadach, jakie panują na terenach objętych ochroną. Taką krótką informację, o tym znajdziecie na biletach wstępu na teren Biebrzańskiego Parku Narodowego. Aby skorzystać ze ścieżki przyrodniczej - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo wymagany jest bilet wstępu na szlaki. Bilety można nabyć u nas na miejscu w Biebrza24.

Gatunki ptaków jakie możemy spotkać na ścieżce

biegus zmienny, bąk, bączek, bocian czarny, łabędź niemy, kania ruda, kania czarna, trzmielojad, bielik, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, sowa błotna, kropiatka, zielonka, derkacz, batalion, mewa mała, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, zimorodek, kraska, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, lerka, świergotek polny, wodniczka, ortolan

Opis ścieżki przyrodniczej - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo

Ścieżka przyrodnicza o długości 2,5 km jest trasą spacerową i mogą z niej korzystać osoby w różnym wieku jak i w różnej kondycji fizycznej. Zalecane jest jednak zabranie wygodnego obuwia sportowego (nie są wymagane buty gumowe). Na trasie rozpoczynającej się i kończącej wieżami widokowymi usytuowano 5 przystanków. W sąsiedztwie których możemy oglądać floę i faunę Kotliny Biebrzańskiej: ciekawe gatunki roślin, rzadkie w skali kraju i Europy zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla dużych zabagnionych dolin rzecznych i mieszkańców zamieszkujących bagna biebrzańskie - ptaki, gady, owady oraz ssaki (głównie łosie).
Początek ścieżki znajduje się przy wieży widokowej usytuowanej na krawędzi wyspy mineralnej (Wyspy Jałowskiej) w jej zachodniej części.

Wyspa Jałowska podobnie jak Wyspa Szuszalewska powstały dzięki procesom erozyjnym wód spływających z doliny Niemna do doliny Biebrzy w okresie kształtowania się obszarów wysoczyznowych zlodowacenia środkowopolskiego. Płynące masy wód wyżłobiły rynny, które po ustaniu dopływu wód z Niemna zaczęły się zabagniać. (Proces zabagniania doliny Biebrzy rozpoczął się około 10 tys. lat temu w okresie preborealnym i borealnym). Wysokie ostańce morenowe zbudowane z glin i żwirów współcześnie "wystają" nad równinę torfową na wysokość ponad 45 metrów (Wyspa Szuszalewska).

Z wieży roztacza się przepiękny widok na dolinę Biebrzy. Możemy obserwować lasy i zarośla rozrzucone wśród bezkresnych bagien. Z roku na rok zbiorowiska te coraz bardziej wypełniają otwarte przestrzenie mechowisk i turzycowisk co nie jest zjawiskiem korzystnym dla wielu gatunków rodzimej flory i fauny. Od wieży widokowej idziemy ścieżką biegnącą wzdłuż krawędzi wyspy kierując się na zachód, a później na południe. Oglądamy panoramę bagien, które z tego miejsca prezentują się naprawdę efektownie. Po przejściu 400 metrów dochodzimy do pierwszego przystanku.

Na trasie ścieżki znajdują się następujące przystanki:

Przystanek 1 - murawa psammofilna (Diantho-Armerietum elongatae)
Przystanek 2 - zarośla brzozy niskiej i wierzby rokity (Betulo-Salicetum repentis)
Przystanek 3 - wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinum)
Przystanek 4 - droga w głąb bagien
Przystanek 5 - lipiennik Loesela (Liparis loeselii)

Za ostatnim przystankiem ścieżka biegnie jeszcze około 200 metrów po mineralnej krawędzi wyspy i doprowadza nas do wieży widokowej, która jest ostatnim etapem wycieczki. Z wieży po raz kolejny oglądamy panoramę bagien biebrzańskich. Na horyzoncie dostrzeżemy zabudowania wsi Nowy Lipsk, wieżę widokową na Wyspie Jałowskiej i wieżę kościoła w Lipsku. Kierując wzrok na południe widzimy panoramę miasta - Dąbrowę Białostocką.

Wykonawca ścieżki: Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej
Gospodarz ścieżki: Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej

Galeria zdjęć - Ścieżka przyrodnicza - Błota Biebrzańskie - Szuszalewo