Szlaki Czerwonego Bagna

Szlaki Czerwonego Bagna zostały opisane i oznaczone odpowiednim kolorem na poniższej mapie.

Mapa Szlaki Czerwonego Bagna

Szlak czerwony

PL-2540-c czerwony
RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy - "Nowy Świat" - "Wilcza Góra" - "Kapli Dołek" - "Dział Kumkowskiego" - węzeł szlaków - 41.6 km - szlak łatwy, okresowo podmokły

Dostępny dla turystyki rowerowej od drogi nr 61 do uroczyska Nowy Świat. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej (grodzisko jaćwieskie z XII wieku) i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego biegnie do szosy Augustów Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej: "Czerwone Bagno".

Od Leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę, Tchórze Grzędy (wieża widokowa z widokiem na otwarte turzycowiska), następnie prowadzi poprzez torfowiska na tzw. Kapli Dołek (w prawo odchodzi szlak łącznikowy czarny), przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne: Dział Grabowskiego, Dział Kumkowskiego i na końcu wydmy nieopodal wodopoju, kończy swój bieg przy węźle szlaków (koniec szlaku zielonego).

Szlak na odcinku (ok. 8 km) leśniczówka Grzędy - Nowy Świat udostępniony jest dla pojazdów samochodowych. Wjazd na drogę wewnętrzną BbPN jest dodatkowo płatny i możliwy tylko z przewodnikiem. Jednocześnie na tym odcinku może przebywać 5 samochodów osobowych oraz 2 autokary.

Szlak żółty

"NOWY ŚWIAT" - Kopytkowo - Jasionowo - Dębowo - POLKOWO - 10,1 km (szlak okresowo może być trudny ze względu na wysoki stan wody!)

Szlak jest dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Kopytkowo - Polkowo. Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku "Nowy Świat" w Basenie Środkowym Północ (Grzędy). Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód. W Kopytkowie zaczyna się droga żwirowa, która doprowadzi nas do Jasionowa. Stąd szlak prowadzi już drogą asfaltową do śluzy na kanale Augustowskim w Dębowie. Dalej trasa prowadzi nad malowniczym kanałem, by w Polkowie, na przystanku PKS skończyć swój bieg.

Szlak zielony

PL-2543-z zielony
LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- "Solistowska Góra" - "Łągiew" - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli zachowawczej konika polskiego) - 7 km - szlak łatwy, okresowo podmokły

Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy, Solistowską Górę (miejsce straceń dawnych mieszkańców wsi Grzędy w 1943 roku), przy zagrodzie konika polskiego wchodzi na tereny bagienne (biegnie wzdłuż ogrodzenia), dochodzi do Działu Kumkowskiego i wydmami prowadzi na Łągiew. Dalszy odcinek prowadzi przy ogrodzeniu hodowli zachowawczej konika polskiego. Po 1 km kończy swój bieg, nieopodal wodopoju, na węźle szlaków (koniec szlaku czerwonego).

Szlak niebieski

PL-2542-n niebieski
LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- "II i III Grzęda" - "KAPLICZKA" - Węzeł szlaków (Góra Perewida) 7,5 km - szlak łatwy

Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi przez tereny leśne w kierunku wschodnim (poprzez tzw. Drugą i Trzecią Grzędę), dociera do kładki (część ścieżki edukacyjnej "Czerwone Bagno"– znaki czarne), przez bór bagienny na torfowisku wysokim. Przy „Kapliczce” szlak przecina drogę i prowadzi dalej duktem leśnym. Ta część szlaku niebieskiego prowadzi przez stare lasy mieszane. Po ok. 1,5 km docieramy do skrzyżowania dróg leśnych (połączenie szlaku ze szlakiem czarnym nieopodal Góry Partyczyzna ) szlak skręca w lewo i biegnie wspólnie, na odcinku 0,6 km, z czarnym. Przez następne 0,7 km szlak prowadzi ścieżką leśną i dochodzi do szlaku czerwonego, gdzie kończy swój bieg, nieopodal Góry Perewida.

Szlak czarny

PL-2544-s czarny 
 "UROCZYSKO DĘBY"- "Góra Partyczyzna" - "Kapli Dołek" -2,2 km - szlak łatwy

Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).

 

Uwaga!

Ze względu na potrzeby ochrony przyrody, niektóre szlaki mogą być okresowo wyłączane z udostępniania turystycznego.
Sprzedaż biletów na Grzędach prowadzona jest w kancelarii Obrębu Ochronnego Basenu Środkowego Północ (pierwszy budynek drewniany po prawej stronie). Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Kontakt tel. 86 273 35 13.

Galeria zdjęć - Szlaki Czerwonego Bagna