Ścieżka edukacyjna Szuszalewo – Nowy Lipsk z przeprawą promową przez rzekę Biebrzę.

Tereny Górnego Basenu Biebrzy to kraina bardzo wyjątkowa. Kulturowe pogranicze silnie osadzone w biebrzańskim krajobrazie. W połączeniu z mozaiką przyrodniczą pozwala na zdobycie ciekawych doświadczeń i przeżycie miłych i zarazem niezapomnianych przygód.

Dotychczasowe możliwości turystyczne wzbogaciła nowo powstała, biegnąca w poprzek doliny Biebrzy ścieżka edukacyjna z taką infrastrukturą, jak wiaty, czatownia, tablice informacyjne i edukacyjne. Jest ona najdłuższą ścieżką w Biebrzańskim Parku Narodowym z jedyną nad Biebrzą przeprawą promową (pomostem pływającym) na drugą stronę rzeki. Prowadzi ona przez mechowiska i lasy bagienne prosto do Biebrzy.

Dzięki temu szlakowi możliwe jest przebycie trasy o długości niemal sześciu kilometrów. Składa się ona z trzech odcinków:

kładka z przeprawą promową Nowy Lipsk – Jałowo (2,6 km),

trasa po drodze gruntowej na wyspie mineralnej w okolicy wsi Jałowo (1,4 km),

kładka w okolicach wsi Szuszalewo (2 km), która funkcjonuje już od jakiegoś czasu.

Od strony Nowego Lipska została zbudowana czatownia, z której można zaobserwować cudowny świat biebrzańskich bagien i kwitnące na nim życie.

Informacje techniczne

Na promie podczas przeprawy przez Biebrzę jednorazowo może znajdować się maksymalnie 6 osób.

Wymagany jest bilet wstępu na szlaki lądowe. Bilety można nabyć u nas w Biebrza24.

Galeria zdjęć - Ścieżka edukacyjna Szuszalewo – Nowy Lipsk