Ścieżka edukacyjna - Wydmy

Ścieżka edukacyjna Wydmy, to ścieżka o długości 2,4km (znaki zielone) prowadzi do wieży widokowej na wydmie Wilcza Góra. Czas przejścia około 2 - 3 godziny. Drewnianą kładką rozpoczynającą się przed "rowem spod Polkowa" idziemy przez ols. Następnie oznakowaną ścieżką przechodzimy przez wydmę Nowy Świat do miejsca parkingowego. Po pokonaniu 600m możemy wejść na platformę obserwacyjną usytuowaną na zboczu wydmy. Przed nami widok na rozległą dolinę Biebrzy. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego poważnym problemem jest sukcesja wtórna - zarastanie otwartych obszarów bagiennych. Stąd w ramach czynnej ochrony przyrody prowadzi się usuwanie drzew i krzewów oraz wykaszanie łąk. W pobliżu platformy i wieży widokowej przy ścieżce "Wydmy" na przełomie 2003/2004 roku usunięto zakrzaczenia i zadrzewienia na obszarze o powierzchni 95ha. W ten sposób przywrócono walory krajobrazowe i uzyskano rozległą panoramę.

Idziemy dalej u podnóża wydmy w stronę wieży widokowej. Wchodzenie na wydmy powoduje ich niszczenie i jest zabronione. Po drodze możemy obserwować rośliny sucholubne (kserotermiczne), tj. wąskolistne trawy kępkowe: kostrzewa owcza (Festuca ovina), szczotlicha siwa (Corynephorus canescens). Ograniczają one powierzchnię parowania wody poprzez sztywne zwinięcie blaszki liściowej. Inaczej do braku wody przystosowały się sukulenty: rozchodnik wielki (Sedum maximum) i rozchodnik ostry (Sedum acre). Gromadzą one zapasy wody w liściach.

Ciepłe piaski wydm są również miejscem życia wielu gatunków owadów . Spotkać możemy m.in. chrząszcza - trzyszcza piaskowego, sieciarkę mrówkolwa oraz motyla - modraszka arion. Nasłonecznione stoki wydm zachęcają gady , np. jaszczurkę zwinkę lub żmiję zygzakowatą do wygrzewania się na słońcu.

Zachęcamy do przyjrzenia się śladom na piasku - często bowiem przebywa tu: łoś, jeleń, sarna, dzik, wilk, lis, jenot oraz borsuk. Na pobliskich drzewach możemy zobaczyć miejsca po zgryzionych przez łosie i jelenie pędach.

Będąc na wysoko położonej wieży na Wilczej Górze mamy szansę zobaczyć kościoły z przeciwległej strony doliny w Goniądzu (po prawej stronie w odległości ok. 17km) i Dolistowie (po stronie lewej odległość 6km). Z wieży prawie zawsze można zobaczyć łosie.
W sezonie wiele gatunków ptaków, m.in. bociana czarnego, żurawie czy orliki. Nazwa Wilcza Góra nie jest przypadkowa - w jej okolicach nie trudno natrafić na odciśnięte w piasku wilcze tropy oraz inne ślady bytowania wilków.

Galeria zdjęć - Ścieżka edukacyjna - Wydmy