Szlaki Czerwonego Bagna

Szlaki Czerwonego Bagna zostały opisane i oznaczone odpowiednim kolorem na poniższej mapie.

Mapa Szlaki Czerwonego Bagna

Szlak czerwony

PL-2540-c czerwony
RAJGRÓD - Okoniówek - Rybczyzna - Woźnawieś - leśniczówka Grzędy -"Nowy Świat" -"Wilcza Góra" - "Kapli Dołek" -"Dział Kumkowskiego" - węzeł szlaków - 41.6 km - szlak łatwy, okresowo podmokły

Dostępny dla turystyki rowerowej od drogi nr 61 do uroczyska Nowy Świat. Rozpoczyna się w Rajgrodzie u stóp Góry Zamkowej (grodzisko jaćwieskie z XII wieku) i skrajem Jeziora Rajgrodzkiego biegnie do szosy Augustów Grajewo, przecina ją i drogą leśną poprzez lasy dochodzi do wsi Rybczyzna nad Jeziorem Dreństwo. Dalej skrajem tego jeziora szlak dochodzi do wsi Woźnawieś, za nią wchodzi w granicę Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru ochrony ścisłej: "Czerwone Bagno". Od Leśniczówki Grzędy biegnie drogą leśną do uroczyska Nowy Świat, dalej wiedzie poprzez Wilczą Górę, Tchórze Grzędy (wieża widokowa z widokiem na otwarte turzycowiska), następnie prowadzi poprzez torfowiska na tzw. "Kapli Dołek" (w prawo odchodzi szlak łącznikowy czarny), przebiega na przemian przez wydmy i tereny bagienne: Dział Grabowskiego, Dział Kumkowskiego i na końcu wydmy nieopodal wodopoju, kończy swój bieg przy węźle szlaków (koniec szlaku zielonego).

Szlak na odcinku (ok. 8 km) leśniczówka Grzędy - Nowy Świat udostępniony jest dla pojazdów samochodoych. Wjazd na drogę wewnętrzną BbPN jest dodatkowo płatny i możliwy tylko z przewodnikiem. Jednocześnie na tym odcinku może przebywać 5 samochodów osobowych oraz 2 autokary.

Szlak żółty

"NOWY ŚWIAT" - Kopytkowo - Jasionowo - Dębowo - POLKOWO - 10,1 km (szlak okresowo może być trudny ze względu na wysoki stan wody!)

Szlak jest dostępny dla turystyki rowerowej na odcinku Kopytkowo - Polkowo. Szlak bierze swój początek na parkingu, przy uroczysku "Nowy Świat" w Basenie Środkowym Północ (Grzędy). Przez pierwsze 600 m biegnie przez wydmy. Następne 3 km to szlak trudny do przejścia latem, nawet przy niskich stanach wód. W Kopytkowie zaczyna się droga żwirowa, która doprowadzi nas do Jasionowa. Stąd szlak prowadzi już drogą asfaltową do śluzy na kanale Augustowskim w Dębowie. Dalej trasa prowadzi nad malowniczym kanałem, by w Polkowie, na przystanku PKS skończyć swój bieg.

Szlak zielony

PL-2543-z zielony
LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- "Solistowska Góra" - "Łągiew" - Węzeł szlaków (wodopój w zagrodzie hodowli zachowawczej konika polskiego) - 7 km - szlak łatwy, okresowo podmokły 

Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi groblą w kierunku wschodnim, wśród lasu mieszanego skręca w dróżkę leśną na wydmy, Solistowską Górę (miejsce straceń dawnych mieszkańców wsi Grzędy w 1943 roku), przy zagrodzie konika polskiego wchodzi na tereny bagienne (biegnie wzdłuż ogrodzenia), dochodzi do Działu Kumkowskiego i wydmami prowadzi na Łągiew. Dalszy odcinek prowadzi przy ogrodzeniu hodowli zachowawczej konika polskiego. Po 1 km kończy swój bieg, nieopodal wodopoju, na węźle szlaków (koniec szlaku czerwonego).

Szlak niebieski

PL-2542-n niebieski
LEŚNICZÓWKA GRZĘDY- "II i III Grzęda" - "KAPLICZKA" - Węzeł szlaków (Góra Perewida) 7,5 km - szlak łatwy

Rozpoczyna się przy leśniczówce Grzędy, prowadzi przez tereny leśne w kierunku wschodnim (poprzez tzw. Drugą i Trzecią Grzędę), dociera do kładki (część ścieżki edukacyjnej "Czerwone Bagno"– znaki czarne), przez bór bagienny na torfowisku wysokim. Przy „Kapliczce” szlak przecina drogę i prowadzi dalej duktem leśnym. Ta część szlaku niebieskiego prowadzi przez stare lasy mieszane. Po ok. 1,5 km docieramy do skrzyżowania dróg leśnych (połączenie szlaku ze szlakiem czarnym nieopodal Góry Partyczyzna ) szlak skręca w lewo i biegnie wspólnie, na odcinku 0,6 km, z czarnym. Przez następne 0,7 km szlak prowadzi ścieżką leśną i dochodzi do szlaku czerwonego, gdzie kończy swój bieg, nieopodal Góry Perewida.

Szlak czarny

PL-2544-s czarny 
 "UROCZYSKO DĘBY"- "Góra Partyczyzna" - "Kapli Dołek" -2,2 km - szlak łatwy
Szlak łącznikowy prowadzący od uroczyska Kapli Dołek (szlak czerwony) do miejsca postojowego przy starych dębach (szlak czerwony).

 

Uwaga!

  • Ze względu na potrzeby ochrony przyrody, niektóre szlaki mogą być okresowo wyłączane z udostępniania turystycznego.
  • Sprzedaż biletów na Grzędach prowadzona jest w kancelarii Obrębu Ochronnego Basenu Środkowego Północ (pierwszy budynek drewniany po prawej stronie). Biuro jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Kontakt tel. 86 273 35 13.

Galeria zdjęć - Szlaki Czerwonego Bagna