Licencje wędkarskie na Biebrzę 2022 rok

Licencje wędkarskie na Biebrzę – 2022 rok

Dostępne są już w sprzedaży licencje wędkarskie na rok 2022.

Informujemy też o nowym zarządzeniu ws. regulaminu udostępniania obszarów BbPN do amatorskiego połowu ryb w BbPN. W związku z zawartym porozumieniem zarządzenie wprowadza zmiany dot. opłat za wędkowanie dla członków PZW Okręg Białystok.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku, wędkarze posiadający kartę wędkarską, ważną legitymację członkowską, potwierdzającą przynależność do Okręgu PZW w Białymstoku, opłacone okręgowe składki członkowskie za 2022 rok oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką Okręgu PZW w Białymstoku, mogą łowić ryby z brzegu, w miejscach udostępnionych do wędkowania w BbPN, bez posiadania licencji BbPN na połów ryb. Wymogiem ze strony Parku jest posiadanie rejestru połowu ryb w BbPN, który należy pobrać, a po zakończonym roku kalendarzowym zwrócić do ZO PZW w Białymstoku.

Uwaga! - Wszystkich wędkujących obowiązuje regulamin udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

Uwaga! - wędkowanie z łodzi (w miejscach dopuszczonych) wymaga wniesienia opłaty w siedzibie BbPN.

Zapraszamy wszystkich miłośników wędkowania do nabycia licencji w Biebrza24.

 

 

Przez Biebrza24 Informacje