biebrzanskie sianokosy

Biebrzańskie sianokosy

Biebrzańskie sianokosy!!!

Biebrzański Park Narodowy, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Lipsk w dniu 8 września 2018 r. organizują Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy”.
Zawody odbędą się w Biebrzańskim Parku Narodowym w Szuszalewie w pobliżu kładki turystycznej przy drodze nr 673 (droga Dąbrowa Białostocka – Lipsk), powiat sokólski, gmina Dąbrowa Białostocka.

Początek zawodów – godz. 10.00. Rejestracja zawodników od godz. 8.30.

Celem zawodów jest promocja tradycyjnego, przyjaznego przyrodzie sposobu koszenia bagiennych łąk oraz popularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody. Taki sposób użytkowania łąk utrzymuje bogactwo przyrodnicze mokradłowych obszarów Europy – ręczne koszenie podmokłych terenów sprzyja występowaniu rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W trakcie Mistrzostw chcielibyśmy przywrócić atmosferę zabawy i swoistej rywalizacji pomiędzy kosiarzami, wzbogacając ją o elementy edukacji ekologicznej i prawdziwej rywalizacji sportowej. „Biebrzańskie Sianokosy” mają uświadamiać konieczność koszenia w sposób przyjazny przyrodzie terenów, które bez pomocy człowieka straciłyby swoje cenne walory przyrodnicze.
Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieło lokalnych artystów, wyroby producentów tradycyjnej, zdrowej żywności oraz występy zespołów folklorystycznych.

Zapraszamy, wstęp wolny!

Uczestnictwo w zawodach należy zgłosić pisemnie na zgłoszeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (karta zgłoszenia drużyny dwuosobowej) - w terminie do 20 sierpnia 2018 r. na adres: Biebrzański Park Narodowy, 19-110 Goniądz, Osowiec-Twierdza 8,
lub na e-mail:

Kontakt: Beata Głębocka – Dział Edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego, tel.(85)738 30 09, lub e-mail:
Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnictwa drużyn dwuosobowych do pobrania pod adresem: https://www.biebrza.org.pl/1012,news-bg?tresc=7066

Opracowanie graficzne plakatu: Anna Płotko

Przez Biebrza24 Informacje