Bezpieczna woda - bezpieczeństwo nad wodą

„Bezpieczna Woda” – Akcja informacyjno-edukacyjna

Bezpieczna Woda - pod takim hasłem Ministerstwo Sportu i Turystyki w bieżącym roku realizuje szóstą edycję akcji informacyjno-edukacyjnej. Akcja jest skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców.

Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku. Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje w tym roku wydruk broszury „Bezpieczna woda”. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję Akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Polskiej Organizacji Turystycznej, Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Przez Biebrza24 Informacje