Izba Regionalna Ziemi Sztabińskiej

Izba Regionalna Ziemi Sztabińskiej powstała z inicjatyw Towarzystwa przyjaciół Ziemi Sztabińskiej. Mieści się ona w budynku "starej gminy" przy Placu Karola Brzostowskiego 8 w Sztabinie. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 24.V.2003r. Głównym inicjatorem i osobą, która włożyła ogromny wkład w powstanie tej placówki był Roman Gębicz, który ostatnie miesiące swego życia poświęcił głównie na tworzenie Izby. Gromadził on przedmioty stanowiące dorobek kultury materialnej poprzednich pokoleń mieszkańców tej ziemi. Przekazane przez darczyńców eksponaty to głównie wyroby z huty sztabińskiej, narzędzia i przedmioty użyteczne w pracy rolnika, kobiety wiejskiej oraz wytwory jej pracy. Częścią Izby Regionalnej jest sala historyczna prezentująca eksponaty związane z Hrabią Karolem Brzostowskim oraz bohaterami walki o niepodległość.

 

W Izbie Regionalnej możemy znaleźć:

Wyroby z huty Karola Hrabiego Brzostowskiego: płyty nagrobne, krzyże, odlewy żeliwne.
Narzędzia codziennej pracy rolnika oracza i hodowcy: socha, brony, sierpy, kosy, widły itp.
Narzędzia do obróbki drewna: piły, heble, strugi.
 Wyposażenie domu: szlabany, kołyski.
 Narzędzia pracy kobiety wiejskiej związane z prowadzeniem gospodarstwa wiejskiego: naczynia, garnki, maselnice - bojki, maglownice, narzędzia wykorzystywane do przetwórstwa lnu i konopi: cierlice i międlice, kołowrotki.
 Wyroby rękodzielnicze: dywany, płachty, makatki, ręczniki, koronkowe obrusy.
 Kącik szkolny: ławka, mapy, kałamarze, pieczęcie szkolne.

Kontakt

504 837 359

87 641-20-69

Plac Karola Brzostowskiego 8, 16-310 Sztabin