Wodowanie i odbiór tratw, może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego celu dostosowanych i wyznaczonych.

Każdy kapitan wyprawy zostaje poinformowany o takich punktach u nas w biurze przed wyprawą podczas załatwiania niezbędnych formalności. Miejsca te są pokazane przez nas na mapie i zdjęciach, aby bez problemu można było je rozpoznać.

Miejsca wodowania tratw:

 Lipsk (został wyłączony z możliwości wodowania tratw, ponieważ na tym odcinku został oddany do użytku szlak pieszy z przeprawą promową przez rzekę Biebrzę)

 Kamienna Nowa

 Podhorodnianka - nasze pole namiotowe Biebrza24

 Sztabin

 Czarniewo (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)

 Jagłowo

 Dębowo

 Jasionowo

 Dolistowo

 Wroceń

Miejsca odbioru tratw:

 Kamienna Nowa

 Podhorodnianka - nasze pole namiotowe Biebrza24

 Sztabin

 Czarniewo (odbiór Gości, brak możliwości podjęcia tratwy)

 Jagłowo

 Jasionowo

 Dolistowo

 Wroceń

 Dawidowizna (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)

 Goniądz