Miejsca wodowania i odbioru tratw

Wodowanie - odbiór tratw, może odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i dostosowanych.

Wodowanie tratw:

  • Lipsk (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)
  • Kamienna Nowa
  • Podhorodnianka
  • Sztabin
  • Czarniewo (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)
  • Jagłowo
  • Dębowo
  • Jasionowo
  • Dolistowo
  • Wroceń

Odbiór tratw:

  • Kamienna Nowa
  • Sztabin
  • Podhorodnianka
  • Czarniewo (odbiór Gości, brak możliwości podjęcia tratwy)
  • Jagłowo
  • Jasionowo
  • Dolistowo
  • Wroceń
  • Dawidowizna (w zależności od warunków panujących na Biebrzy)
  • Goniądz